Xác nhận khả năng tài chính

SAIGONBANK sẽ hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho quý khách hàng như phát hành chứng thư xác nhận khả năng tài chánh trên số dư tài khoản, sổ tiết kiệm nhằm các mục đích như: du học, thành lập doanh nghiệp...