Thu chi hộ

Dịch vụ thu chi hộ của SAIGONBANK sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí về quản lý công cụ và phương tiện làm việc đồng thời sẽ tránh được rủi ro khi vận chuyển tiền mặt.

Thu hộ tiền bán hàng:

Thu tại văn phòng khách hàng: SAIGONBANK đến thu tiền mặt tại văn phòng của quý khách và ghi có vào tài khoản do quý khách chỉ định (tài khoản của người thụ hưởng).
Thu tại ngân hàng: quý khách đến nộp tiền mặt tại các chi nhánh của SAIGONBANK, Ngân hàng sẽ ghi có vào tài khoản của người thụ hưởng theo sự chỉ định của quý khách.

Chi hộ:

Chi hộ tiền mặt tại ngân hàng: SAIGONBANK nhận tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt của quý khách và thực hiện chi tiền mặt cho người thụ hưởng ngay tại Ngân hàng.
Chi tại văn phòng khách hàng: SAIGONBANK nhận tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt và thực hiện chi bằng tiền mặt cho người thụ hưởng tại văn phòng của quý khách.
Chi lương qua thẻ ATM: theo danh sách yêu cầu.

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ:

Ðể sử dụng dịch vụ khách hàng và SAIGONBANK sẽ ký kết một hợp đồng thu chi hộ tiền bán hàng, trong đó quy định rõ thời gian, địa điểm, cách thức và phí của việc thu hoặc chi hộ.
SAIGONBANK sẽ thực hiện việc thu hoặc chi hộ cho quý khách ngay sau khi ký hợp đồng.