Bảo lãnh trong nước

1.   Tiện ích của việc bảo lãnh

Làm tăng uy tín của khách hàng đối với đối tác, tạo nên những giao dịch kinh doanh thành công.
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch.
Loại hình bảo lãnh đa dạng.
Hồ sơ, điều kiện bảo lãnh đơn giản.
Biện pháp bảo đảm linh hoạt.
Phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh.
Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng những phương án bảo lãnh hiệu quả nhất.

2.   Đối tượng bảo lãnh

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ kinh doanh.

3.   Mục đích bảo lãnh

Có nhu cầu bảo lãnh các loại của Ngân hàng trong hoạt động giao dịch kinh doanh để tham gia dự thầu, tăng uy tín trong thanh toán, thực hiện hợp đồng…..

 4.   Thời hạn bảo lãnh

Căn cứ vào thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh của khách hàng với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có các thỏa thuận hoặc cam kết khác..

5.   Các loại hình bảo lãnh

Bảo lãnh vay vốn.
Bảo lãnh thanh toán.
Bảo lãnh dự thầu.
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
Bảo lãnh bảo hành.
Bảo lãnh đối ứng.
Xác nhận bảo lãnh.
Các loại bảo lãnh khác.

6.   Các hình thức bảo lãnh

Phát hành bảo lãnh bằng thư/điện.
Phát hành bảo lãnh theo hình thức ký hợp đồng bảo lãnh.
Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

7.   Điều kiện bảo lãnh

Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
Khách hàng có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú dài hạn KT3 tại địa bàn có trụ sở chính hay các chi nhánh, phòng giao dịch của SAIGONBANK.
Mục đích bảo lãnh hợp pháp.
Khách hàng có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh.

8.   Bảo đảm cho bảo lãnh

Áp dụng các hình thức bảo đảm: ký quỹ, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật .

9.   Phí bảo lãnh 

Theo quy định của SAIGONBANK trong từng thời kỳ.

10.  Mức bảo lãnh

Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng nhưng không vượt quá trị giá tài sản đảm bảo/ký quỹ.

11.  Loại tiền bảo lãnh

Bằng VNĐ.
Bằng ngoại tệ.

12.  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng 

Hồ sơ pháp lý của khách hàng và người bảo lãnh (nếu có) (CMND, hộ khẩu hoặc KT3).
Tài liệu chứng minh tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hàng.
Hồ sơ liên quan khoản bảo lãnh (giấy đề nghị, tài liệu chứng minh mục đích bảo lãnh, tài lliệu chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng…..).
Hồ sơ liên quan đến biện pháp bảo đảm.
 

Liên hệ:

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hay cần được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ (08-39143183) hoặc đến trực tiếp bất cứ địa điểm giao dịch nào trong mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK  trên toàn quốc.