Internet Banking Promotion Program
Để khuyến khích khách hàng đăng ký mới và tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking của SAIGONBANK, Tổng Giám Đốc NH TMCP Sài Gòn Công Thương trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi dịch vụ Internet Banking