Tổng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán tăng hơn 13% so với đầu năm
Ngày nhập : 11/05/2021 10:57
Đây là thông tin vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt hơn 3.14 triệu tài khoản, tăng hơn 13% so với thời điểm đầu năm.

Theo số liệu của VSD, 4 tháng đầu năm, số tài khoản chứng khoán mở mới đạt gần 370 ngàn tài khoản, bằng hơn 90% cả năm 2020. Trong đó, riêng tháng 4/2021, số tài khoản cá nhân và tổ chức mở mới lần lượt đạt 110,510 tài khoản và 145 tài khoản.
 

Nguồn: VSD

Với lượng tài khoản mở mới trên, số tài khoản cá nhân tại thị trường Việt Nam đã đạt hơn 3.12 triệu tài khoản. Số tài khoản tổ chức là 15.8 ngàn tài khoản.

VSD cho biết, tính đến thời điểm này, tổng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt hơn 3.14 triệu tài khoản, tăng hơn 13% so với thời điểm đầu năm.
 
(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh