Tổng quy mô thị trường chứng khoán tương đương 112% GDP
Ngày nhập : 15/02/2019 16:42
 
Năm 2018, chứng khoán Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển thị trường đến năm 2020.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tại Lễ đánh cồng khai trương hoạt động giao dịch chứng khoán đầu Xuân năm 2019. Ông Nguyễn Thành Long cho biết, tổng quy mô thị trường chứng khoán, tính cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp tương đương 112% GDP, trong khi kênh dư nợ tín dụng hiện nay ở mức 137% GDP. Tính riêng năm 2018, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tương đương 72% GDP, sớm hơn 2-3 năm so với chỉ tiêu đề ra. Con số này cho thấy thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh quan trọng trong việc dẫn vốn vào nền kinh tế.

Ông Long cũng chia sẻ thêm về 3 điểm trọng tâm sẽ tạo ra bước tiến của thị trường Chứng khoán trong năm 2019 cũng như trong tương lai.

Đó là, Luật Chứng khoán (sửa đổi) được thông qua sẽ duy trì giải pháp hiệu quả của luật hiện hành, đồng thời gia cố kỷ luật thị trường, hướng tới nâng cao tính nghiêm minh, minh bạch hơn. Luật cũng sẽ không bỏ qua cơ hội huy động vốn cho thị trường và doanh nghiệp bằng việc đa dạng hóa các sản phẩm mới và nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

Việc tái cấu trúc hai Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để hình thành một Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam duy nhất. Từ nay đến năm 2020, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con. Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Công tác sắp xếp này sẽ củng cố lòng tin với nhà đầu tư nước ngoài, tiết giảm chi phí xã hội.

Theo ông Nguyễn Thành Long, hạ tầng công nghệ và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 là một điểm hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, hệ thống công nghệ thông tin mới sẽ được vận hành cho toàn bộ thị trường bao gồm cả các sở giao dịch và trung tâm lưu ký, tạo thuận lợi cho việc giao dịch trên thị trường.

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh