Quy mô thị trường chứng khoán đã đạt trên 81% GDP
Ngày nhập : 10/04/2019 14:45
Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết tại Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 3/2019 và quý I/2019, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 4/2019 và quý II/2019 của Bộ.
 
 
Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy nhanh việc hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2015.

Cùng với đó, tập trung phát triển sản phẩm phái sinh mới (warrant covered, future contracts), nâng cấp công nghệ fintech, cơ cấu lại các công ty chứng khoán; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường.

Nhờ đó, trong 3 tháng đầu năm 2019, thị trường chứng khoán tiếp tục có những diễn biến tích cực. Đến hết ngày 18/3/2019, quy mô thị trường chứng khoán đạt trên 81% GDP, tăng 13,9% so với cuối năm 2018.

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh