Đã có nhà đầu tư tổ chức ngoại tham gia chứng khoán phái sinh
Ngày nhập : 07/05/2018 16:38
Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 4/2018, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường phái sinh giảm so với tháng 3. Tuy nhiên, lần đầu tiên đã xuất hiện giao dịch của tổ chức nước ngoài, với 189 hợp đồng được giao dịch.
 
 
Tháng 4, số lượng tài khoản phái sinh tăng 9,63% so với tháng 3, đạt 27.486 tài khoản.

Trong tháng 4, chỉ số thị trường cơ sở biến động mạnh nên giá các hợp đồng tương lai cũng biến động theo. HNX cho biết, các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn có thanh khoản cao hơn và giá của hợp đồng tương lai cũng biến động đồng đều với chỉ số cơ sở VN30. Đặc biệt, khi VN30 Index sụt giảm hơn 100 điểm trong vòng 2 tuần cuối tháng, thì trên thị trường chứng khoán phái sinh khối lượng giao dịch tăng và liên tục đạt kỷ lục mới.

Số liệu từ HNX cho biết, khối lượng giao dịch cao nhất vào ngày cuối tháng (27/4) với 63.706 hợp đồng và giá trị giao dịch danh nghĩa đạt hơn 6.521 tỷ đồng, tương ứng gấp 1,62 và 1,66 lần so với kỷ lục lập trong các tháng trước đó. Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh đã từng bước trở thành công cụ quan trọng để nhà đầu tư sử dụng, phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở đảo chiều.
 
 
Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 563.500 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 61.884 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,44% và 6,55% so với tháng trước.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 29.658 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 3.257 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 25,56% và 23,37% so với tháng trước. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt tháng và đạt 8.315 hợp đồng tại ngày 27/4, giảm 11,18% so với tháng 3.
 
 
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 9,63% so với tháng trước, đạt 27.486 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,31%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 0,43% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng 3, chiếm 1,09% khối lượng giao dịch.

Đặc biệt, mặc dù, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm so với tháng 3, đạt 1.957 hợp đồng, chiếm 0,17% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, lần đầu tiên đã xuất hiện giao dịch của tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán phái sinh với 189 hợp đồng được giao dịch./.

(Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh