Chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tiếp tục cải thiện
Ngày nhập : 28/01/2019 14:51
 
Tín hiệu này được biểu hiện thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đang diễn biến theo chiều hướng tốt hơn. Tổng lợi nhuận sau thuế của các CTCK trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6.442 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ (QLQ) đang tiếp tục được diễn ra trên cơ sở các nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật.

Đối với công ty chứng khoán, tính đến nay, số lượng CTCK là thành viên của các Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) là 71 công ty. Năm 2018, đã thực hiện sáp nhập 2 CTCK; chấm dứt hoạt động của 1 CTCK; chấp thuận giải thể 1 CTCK, đặt công ty vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và 1 công ty vào tình trạng kiểm soát.

“Kết quả hoạt động kinh doanh của các CTCK đang có những diễn biến theo chiều hướng tốt hơn”, khẳng định điều này, ông Sơn cho hay: Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính của CTCK trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 20.827 tỷ đồng, tăng 40%; tổng lợi nhuận sau thuế của các CTCK trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6.442 tỷ đồng, tăng 39,7%.

Đối với công ty QLQ, thị trường có 45 công ty QLQ đang hoạt động bình thường và 4 công ty QLQ đang trong diện tái cấu trúc. Tính đến hết quý III/2018, tổng số vốn điều lệ của các công ty đang hoạt động là 3,9 nghìn tỷ đồng và khối lượng tài sản quản lý đạt gần 259 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16% so với thời điểm cuối năm 2017.

Trong năm 2018, UBCKNN đã cấp phép thành lập mới 05 quỹ, nâng tổng số quỹ đầu tư trong hoạt động lên 39 quỹ đầu tư chứng khoán. “Trong năm 2018, UBCKNN đã tập trung công tác kiểm tra hoạt động CTCK, công ty QLQ. Nhìn chung các công ty thực hiện tốt quy định, không có trường hợp nào phải sử dụng đến quỹ hỗ trợ thanh toán, các công ty đã liên tục đổi mới công nghệ, cung cấp dịch vụ qua hệ thống công nghệ hiện đại, an toàn bảo mật”, ông Sơn nhấn mạnh.

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh