THÔNG BÁO MỜI THẦU"GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT"
Ngày nhập : 30/08/2019 16:39

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu Gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft”. Ngân hàng xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên. Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại trụ sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương 2C Phó Đức Chính , P. Nguyễn Thái Bình  Q.1, Tp.HCM :
 
1. Tên gói thầu: Gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft
  •  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  •  Nội dung chính của gói thầu: Gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft.
  •  Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Tên dự án: Gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft
3. Nguồn vốn: Nguồn vốn của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2019 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:
  Phòng Tổ Chức Hành Chánh – Hội Sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
  Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính , P. Nguyễn Thái Bình  Q.1, Tp.HCM
  Điện thoại: 08.39143183  - 193 và 220
  Liên hệ : Anh Thanh, Anh Xuân.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 đồng.
9. Bảo đảm dự thầu: Bằng hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng ngoài hệ thống Saigonbank hoặc nộp tiền mặt.
10. Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30, ngày 25 tháng 09 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 13 giờ 30, ngày 25 tháng 09 năm 2019.
 
Mọi sự thay đổi, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương sẽ thông báo bằng văn bảng gửi đến các nhà thầu.
 
Trân Trọng.

 ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 VÕ THỊ NGUYỆT MINH

          (ĐÃ KÝ)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh