THÔNG BÁO MỜI THẦU " TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 41/2016/TT-NHNN"
Ngày nhập : 30/08/2019 16:32
- Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

- Tên gói thầu: Triển khai Thông tư 41/2016/TT-NHNN

- Tên dự án: Triển khai Thông tư 41/2016/TT-NHNN

- Nguồn vốn: Nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 26 tháng 09 năm 2019.

- Địa điểm bán HSMT :

+ Phòng Quản lý rủi ro – Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

+ Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình Q.1, TP.HCM.

+ Điện thoại: 08.39143183  - 280 (Liên hệ: Anh Tuyên).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/1 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 26 tháng 09 năm 2019.

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng (gói thầu tư vấn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 26 tháng 09 năm 2019, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh