SAIGONBANK tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày nhập : 06/01/2020 14:31
Ngay sau khi tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, vào ngày 03/01/2020, tại Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK),  Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã khẩn trương tổ chức buổi họp để phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngân hàng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu SAIGONBANK cần thực hiện trong năm 2020.

Tham dự buổi họp, có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Hội sở. Tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phổ biến đến các lãnh đạo chủ chốt của SAIGONBANK một số nội dung trong tâm năm 2020 của Ngành Ngân hàng. Theo đó, các tổ chức tín dụng, trong đó có SAIGONBANK cần xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 bám sát các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt; Tiếp tục phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ…

Cũng tại buổi họp, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã tổng kết nhanh tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019. Trên cơ sở tuân thủ định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bám sát diễn biến và dự báo thị trường; ngay từ đầu năm, SAIGONBANK đã hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 bằng các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của SAIGONBANK năm 2019 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm, tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên SAIGONBANK đã rất nỗ lực, phấn đấu hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2019 hầu hết đều đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao; nợ xấu chiếm 1,87%  tổng dư nợ, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Triển khai thành công ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking, chuyển tiền nhanh 24/7 đến ngân hàng khác, thanh toán bằng ví điện tử Moca, ZaloPay, ViettelPay đối với thẻ SAIGONBANK. Đây là thành công lớn để tạo tiền đề cho sự phát triển của SAIGONBANK trong những năm tiếp theo.

Phát huy những kết quả đạt được, định hướng hoạt động kinh doanh của SAIGONBANK trong thời gian tới là sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, SAIGONBANK tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn; tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chất lượng tín dụng và phù hợp với quy mô nguồn vốn huy động; kiểm soát nợ xấu trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tăng cường thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu phi tín dụng.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh