Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày nhập : 04/10/2019 14:00
Ngày 04/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm  công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để trình    Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi cổ đông tiến hành đầy đủ các thủ tục bỏ phiếu và biểu quyết, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, theo đó Đại hội đã bỏ phiếu thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với :
 
* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 06 thành viên :

1. Ông Vũ Quang Lãm                 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Thị Phương Khanh     –  Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Trần Thanh Giang            – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Trần Quốc Thanh             – Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Cao Trí                – Thành viên Hội đồng quản trị

6. Bà Phạm Thị Kim Lệ                – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

* Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 thành viên :

1. Bà Đặng Thị Kiều Phước         –  Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Vũ Quỳnh Mai                    –  Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Nguyễn Đào Phương Linh  –  Thành viên Ban Kiểm soát

Cũng tại Đại hội, các cổ đổng cũng đã bỏ phiếu thông qua việc giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của SAIGONBANK đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng đạt được sự đồng thuận cao của Quý cổ đông.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ mới 2019 – 2024  đã họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và báo cáo trực tiếp cho  Đại hội. Kết quả phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:  Ông Vũ Quang Lãm – được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị  cam kết sẽ cùng với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới và Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên SAIGONBANK cố gắng nỗ lực, phát huy khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hướng tới phát triển SAIGONBANK bền vững vì lợi ích của quý cổ đông và khách hàng.

Một số hình ảnh tại Đại hội :
 
 
 
Đại hội tiến hành bỏ phiếu
 
 

Tặng hoa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017
 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2019 - 2024
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh