NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày nhập : 30/06/2020 13:00
Ngày 30/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
 

Ban Tổ chức tiếp đón quý cổ đông đến tham dự Đại hội
 
Kết thúc năm 2019 với nhiều nỗ lực, SAIGONBANK đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các mảng hoạt động, cụ thể: Tổng tài sản SAIGONBANK đạt 22.813 tỷ đồng, đạt 101,66% chỉ tiêu kế hoạch; huy động vốn đạt mức 18.887 tỷ đồng đạt  99,72% chỉ tiêu kế hoạch và dư nợ cho vay là 15.057 tỷ đồng đạt 99,39% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,87% trên tổng dư nợ cho vay. Lợi nhuận trước thuế của SAIGONBANK năm 2019 đạt 181,19 tỷ đồng.
 

Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
Năm 2020, SAIGONBANK đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng;  tổng tài sản là 22.968 tỷ đồng; vốn huy động là 19.400 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay tăng 8,5% so với thực hiện năm 2019.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro, đặc biệt sự tác động mạnh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của SAIGONBANK trong năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, Ban lãnh đạo SAIGONBANK đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, có kết quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong việc phòng, chống, khắc phục khó khăn do dịch;  phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch. SAIGONBANK đã triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; đưa ra các gói tín dụng với mức lãi suất cho vay ưu đãi; miễn, giảm các loại phí để hỗ trợ khách hàng…. Những giải pháp hỗ trợ của SAIGONBANK sẽ hỗ trợ được khách hàng giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển tốt hơn trong tương lai trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật và  hiệu quả hoạt động của SAIGONBANK. Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, SAIGONBANK sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như tăng cường năng lực tài chính, xử lý nợ tồn đọng, tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng và phi tín dụng; kiện toàn đội ngũ nhân sự...
 

Đại diện Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung tại Đại hội
 
Cũng tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông  xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: việc phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2020; việc xử lý nợ tồn đọng... Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp thông tin, kế hoạch phát triển của SAIGONBANK trong thời gian tới và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong năm 2020.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh; Kế hoạch kinh doanh năm 2020; tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; hoạt động các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý; Giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội 2020 – 2021 với sự đồng thuận cao. Điều này đã trở thành động lực để SAIGONBANK phát triển lớn mạnh, an toàn, bền vững hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
 

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội
 
Sau hơn một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SAIGONBANK đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị  tin tưởng rằng với tiềm năng và sức mạnh nội lực, cùng sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên, SAIGONBANK sẽ hết lòng, hết sức, tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng vượt qua một năm đầy thách thức và sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh