Đại hội Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ SAIGONBANK nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày nhập : 25/12/2017 09:37
Ngày 20/12/2017, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Trí – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ 1.

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 1 nhiệm kỳ 2015 – 2017; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ  2017 – 2020. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm và phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Với tinh thần nhất trí cao, toàn thể Đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, tập thể đảng viên Chi bộ 1 quan tâm phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham gia vào sự phát triển chung của SAIGONBANK.

Một số hình ảnh tại Đại hội :
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh