ĐOÀN THANH NIÊN SAIGONBANK THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ CHƯƠNG TRÌNH “KỲ NGHỈ HỒNG”
Ngày nhập : 09/07/2018 16:34
Ngày 07/7/2018 và ngày 08/7/2018, Đoàn thanh niên cơ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã đồng hành cùng Đoàn khối Ngân hàng thành phố tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tham gia Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Đoàn khối Ngân hàng Thành phố phát động.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt được thông tin chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III; chuyên đề “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI” và xem phóng sự kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III. Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Từ đó mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

Cũng trong dịp này, Đoàn thanh niên cơ sở SAIGONBANK tham gia Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, đồng thời cán bộ đoàn cũng tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu hồng” trong khuôn viên tổ chức Lễ ra quân.

Đây là một hoạt động thiết thực và mang nhiều ý nghĩa, thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự đoàn kết của tuổi trẻ, đoàn viên SAIGONBANK.

Một số hình ảnh của đoàn trong các hoạt động:
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh