THÔNG BÁO V/v THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỂ THU HỒI NỢ VAY TẠI CHI NHÁNH BA ĐÌNH
Ngày nhập : 30/08/2019 10:04

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Ba Đình (SAIGONBANK – CN Ba Đình) thông báo về việc thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ và phát mãi:

Toàn bộ giá trị QSD 152m2 đất thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 21, tại Tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
  • Đặc điểm tài sản
- Địa chỉ tài sản: Tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Thửa đất: 04.
- Tờ bản đồ: 21.
- Diện tích đất: 152m2.
- Mục đích SD: Đất ở.
-  Thời hạn SD: Lâu dài:
 
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 253496. Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 235.QSDĐ/QĐ1729 do UBND quận Long Biên, Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/11/2004.
2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp:
Do bên vay là ông Nguyễn Hoàng Vũ cũng là Bên thế chấp không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc đã ký với SAIGONBANK.
 
3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp :
Để xử lý thu hồi các khoản nợ vay của ông Nguyễn Hoàng Vũ tại SAIGONBANK.
 
4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp: Ngày  17 tháng 09 năm 2019.
 
5. Địa điểm thu giữ tài sản thế chấp: Tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 21, tại Tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
 
6. Phương thức xử lý: Sau khi thu giữ sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định.
 
7. Để biết thông tin liên hệ:
SAIGONBANK - CN BA ĐÌNH.
- Địa chỉ: 121 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: (024) 37757666   Fax: (024) 32595897
- Ông Phạm Quang Dũng chức vụ: đại diện được ủy quyền SAIGONBANK. Chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Ba Đình, số điện thoại: 0913027272.
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng, chức vụ: Phó phòng Kinh doanh SAIGONBANK Chi nhánh Ba Đình số điện thoại: 0913030234.
- Ông Phạm Văn Lực, chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh doanh SAIGONBANK Chi nhánh Ba Đình số điện thoại: 0943170988.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh