THÔNG BÁO (V/v CÔNG KHAI THU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THEO NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14)
Ngày nhập : 09/11/2020 17:15
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hải Phòng (SAIGONBANK – CN Hải Phòng ) thông báo về việc tổ chức thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42/2017/QH14, thông tin cụ thể như sau :

01 Quyền sử dụng 180,5m2 đất ở lâu dài và Quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ Nhà số lô A4 Tập thể Hải Quân, phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 030704NONO, Hồ sơ gốc số 9753 do Sở xây dựng Hải Phòng cấp ngày 24/08/2007 cho Ông Nguyễn Văn Chính, vợ là Nguyễn Thị Xiêm, bố là Nguyễn Văn Sính (đã chết). Ngày 08/11/2007, Sở xây dựng đã chứng nhận sang tên cho Ông Phạm Văn Toan và vợ là bà Nguyễn Thị Hải Châu.

+ Địa điểm thu giữ : Nhà số lô A4 Tập thể Hải Quân, phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

+  Mọi chi tiết liệ hệ số điện thoại : Ông Nguyễn Anh Nam, ĐT : 0982056119
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh