THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TP. HÀ NỘI
Ngày nhập : 02/08/2019 13:33
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Ba Đình (SAIGONBANK CN BA ĐÌNH) đang tiến hành thủ tục thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay theo Thông báo số 064/2019/SGB_TD ngày 02/08/2019.

Tài sản hiện đang thế chấp thuộc quyền sử dụng/sở hữu của ông Nguyễn Đình Bình và vợ là bà Phạm Thị Hợp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông/bà tại (SAIGONBANK CN BA ĐÌNH. Tài sản bảo đảm bị thu giữ được mô tả đầy đủ dưới đây :

1. Tài sản thu giữ và phát mãi :

Toàn bộ Toàn bộ QSD đất 68,52m2 và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Số 23 Ngõ 543 Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thuộc thửa đất 80AB, tờ bản đồ 5E-III-15; 5E-III-21.

> Đặc điểm tài sản

- Địa chỉ: Số 23 Ngõ 543 Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Thửa đất: 80AB

- Tờ bản đồ: 5E-III-15; 5E-III-21

- Diện tích đất: 68,52m2.

- Kết cấu nhà: Bê tông

- Số tầng: 03 tầng

- Diện tích xây dưng: 56m2 :

> Giấy tờ về quyền sử dụng đất : Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 10111190259; Hồ sơ gốc số 674/QĐ-UB.2003/920.2003. Do UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 16/07/2003. Đăng ký tại Phòng Địa chính Nhà đất và đô thị quận Thanh Xuân ngày 16/07/2003

2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp :

Do ông Nguyễn Đình Bình và vợ là bà Phạm Thị Hợp cũng là Bên thế chấp không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc đã ký với SAIGONBANK.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp :

Để xử lý thu hồi các khoản nợ vay của ông Nguyễn Đình Bình và vợ là bà Phạm Thị Hợp tại SAIGONBANK.

4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp : Ngày 20 tháng 08 năm 2019.

5. Địa điểm thu giữ tài sản thế chấp : Số 23 Ngõ 543 Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

6. Phương thức xử lý : Sau khi thu giữ sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

7. Để biết thông tin liên hệ : SAIGONBANK - CN BA ĐÌNH,

Địa chỉ : 121 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trân trọng thông báo

Số điện toại : 02437757666   Fax : 02432595897

Ông Phạm Quang Dũng chức vụ : Phó Giám đốc Chi nhánh làm đại diện, số điện thoại: 0913027272.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng chức vụ : Phó phòng Kinh doanh, số điện thoại: 0913030234

Ông Phạm Văn Lực chức vụ : Nhân viên Phòng Kinh doanh, số điện thoại: 0943170988.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh