THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TP. HUẾ - SỐ 03
Ngày nhập : 01/08/2018 13:56
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế phối hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế với tố chức đấu giá các tài sản như sau :
 
1. Tài sàn đấu giá, giá khởi điếm, tiền đặt trước :
 
 
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá : Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 21/8/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước : Ngày 21/8/2018 đến 10 giờ 30 phút ngày 23/8/2018 nộp vào tài khoản 1000.10.797979 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế hoặc tài khoản 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá : Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu), chấp nhận giá khởi điếm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá :

- Các tài sản có số thứ tự từ 01 đến 06: Tổ chức đấu giá bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 24/8/2018.

- Các tài sản có số thứ tự từ 07 đến 12: Tổ chức đấu giá bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 24/8/2018.

- Địa điếm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0914192984, website: daugiatthue.com; Hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế 50 Hùng Vương, phường phú Nhuận, Thành phố Huế, Điện thoại 0914.202.622 (Anh Lân) ./.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh