THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TP. HẢI PHÒNG
Ngày nhập : 26/07/2019 10:55
Công ty đấu giá hợp danh HP. Auserco tổ chức đấu giá bán tài sản tại Hải Phòng để thu hồi nợ chi tiết như sau :

1. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Trữ Khê 3, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.014.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm đấu giá : Từ 8h 30 ngày 05/8/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh HP. Auserco, địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng; ĐT: 0225.3732779-0225.3822476).

2. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Trữ Khê 3, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 1.231.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm đấu giá : Từ 8h 30 ngày 05/8/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh HP. Auserco, địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng; ĐT: 0225.3732779-0225.3822476).

3. Tài sản của ông Bùi Đức Bắc và vợ là bà Nguyễn Thị Ánh :

- Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng 99,83 m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Đẩu Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 645.575.000 đ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm đấu giá : Từ 8h 30 ngày 08/8/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh HP. Auserco, địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng; ĐT: 0225.3732779-0225.3822476).
 
Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau :

- Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá : có giấy chứng minh nhân dân;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp : có giấy đăng ký kinh doanh;

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên;

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

- Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá và có văn bản ủy quyền hợp pháp.

Mọi chi tiết liên hệ : Công ty đấu giá hợp danh HP. Auserco (Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng; ĐT: 0225.3732779-0225.3822476).
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh