THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI - SỐ 107
Ngày nhập : 09/08/2018 11:18
Hiện nay, SAIGONBANK Chi nhánh Đồng Nai đang tiến hành xử lý các tài sản bảo đảm của khách hàng Ừng Thín Sáng đang vay tại SAIGONBANK Chi nhánh Đồng Nai để thu hồi nợ cụ thể như sau:

- Tài sản 1 : Quyền sử dụng 20.570m2 đất  (trong đó có 350m2 đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt và 20.220m2 đất trồng lúa) thuộc các thửa đất số 389, 388, 377, 406, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379 tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 85, tờ bản đồ số 10), công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo 12 giấy chứng nhận đã được cấp cụ thể như sau :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861539, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00295 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861542, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00294 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861546, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00286 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861544, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00296 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC786273, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00161 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 24/12/2010;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861540, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00293 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861556, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00292 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861550, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00291 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861537, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00290 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861538, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00289 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861541, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00288 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861545, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00287 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011

- Tài sản 2 : Quyền sử dụng 9.750m2 đất (trồng cây hàng năm khác) thuộc các thửa đất số 368 tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 88, 91, tờ bản đồ số 10), công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861547, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00285 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011.

- Tài sản 3 : Quyền sử dụng 1.480m2 đất (930m2 đất trồng cây hàng năm khác + 550m2 đất trồng lúa) thuộc các thửa đất số 367, 363 tờ bản đồ số 02 (nay là một phần thửa 100, tờ bản đồ số 10) tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861548, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00284 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861543, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00283 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

SAIGONBANK Chi nhánh Đồng Nai thông báo tới Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Hội sở SAIGONBANK hỗ trợ giải quyết khó khăn cho Chi nhánh, giới thiệu người mua, khách hàng trong hệ thống SAIGONBANk, ngoài hệ thống SAIGONBANK, những khách hàng có nhu cầu đầu tư trang trại chăn nuôi tại khu vực xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết liên hệ ông Thái Văn Long – số điện thoại: 0907 529.875
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh