THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI - SỐ 106
Ngày nhập : 09/08/2018 11:28
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Đồng Nai phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá Đông Nam (do Cục thị hành án dân sự tỉnh Đồng Nai chỉ định) tổ chức đấu giá lô các tài sản như sau :

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước :

- Tài sản 1 : Quyền sử dụng 20.570m2 đất  (trong đó có 350m2 đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt và 20.220m2 đất trồng lúa) thuộc các thửa đất số 389, 388, 377, 406, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379 tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 85, tờ bản đồ số 10), công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo 12 giấy chứng nhận đã được cấp cụ thể như sau :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861539, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00295 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861542, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00294 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861546, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00286 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861544, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00296 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC786273, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00161 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 24/12/2010;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861540, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00293 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861556, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00292 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861550, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00291 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861537, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00290 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861538, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00289 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861541, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00288 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861545, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00287 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011

- Tài sản 2 : Quyền sử dụng 9.750m2 đất (trồng cây hàng năm khác) thuộc các thửa đất số 368 tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 88, 91, tờ bản đồ số 10), công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861547, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00285 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011.

- Tài sản 3 : Quyền sử dụng 1.480m2 đất (930m2 đất trồng cây hàng năm khác + 550m2 đất trồng lúa) thuộc các thửa đất số 367, 363 tờ bản đồ số 02 (nay là một phần thửa 100, tờ bản đồ số 10) tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo :

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861548, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00284 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG861543, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00283 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/10/2011;

Tổng giá khởi điểm lô 3 tài sản trên là: 6.071.443.000đ (sáu tỷ không trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt cọc trước 607.144.300đ (sáu trăm lẻ bảy triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm đồng).

Ghi chú : -   Bán theo lô gồm 03 tài sản nêu trên (không bán lẻ từng tài sản);

- Công trình trên đất là hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo gồm 7 dãy chuồng quy mô 2.500 – 3.000 con mỗi đợt nuôi, mỗi dãy có diện tích khoảng 500m2

2. Thời gian phát hồ sơ, nhận đăng ký :

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 25/7/2018 đến 11 giờ ngày 11/8/2018 tại chi nhánh công ty TNHH đấu giá Đông Nam (lầu 2, số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Thời gian đóng tiền đặt trước :

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 9/8/2018 đến 17 giờ ngày 10/8/2018 và từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 13/8/2018.

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá :

Bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 14/8/2018 tại tại trụ sở chi nhánh công ty TNHH đấu giá Đông Nam (lầu 2 số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng chẵn)

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ :

- Chi nhánh Công ty TNHH đấu giá Đông Nam

- Lầu 2, số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 0979770079 – Anh Khánh  

- Hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Đồng Nai số 144, đường 30 tháng 4, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai    

- Điện thoại: 0907 529 875 – Anh Long
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh