THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - SỐ 235
Ngày nhập : 09/08/2018 13:31
- Tên tài sản : Quyền sử dụng đất diện tích 991,4 m2 và một sổ cây trồng tại thửa đất số 496 (sổ thửa mới 608), tờ bản đồ số 19 toạ lạc tại phường Tân An, thành phổ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Giá khởi điểm: 1.019.101.265 đồng (Một tỷ không trăm mười chỉn triệu một trăm lẻ một ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT. Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp các loại thuế liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và / hoặc quyền sở hữu.

- Thời gian, địa điểm bản hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: đến 16h ngày 04/09/2018 tại Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập, sổ 17 Hoàng Văn Thụ, thành phổ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0274.3.818.801, 0989.724.725 ( Thanh )

- Thời gian bản đấu giá 8h ngày 07/09/2018 tại Công ty TNHH DV Bán đẩu giá Tài sản Công Lập, số 17 Hoàng Văn Thụ, thành phổ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Xem thêm chỉ tiết tại thông báo đấu giá tài sản ngày 06/08/2018 của Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập (dính kèm) hoặc liên hệ sổ diện thoại 0274.3.834.667 gặp A Lê- SAIGONBANK.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh