THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI QUẬN 5, TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày nhập : 08/08/2019 16:54
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :

1.1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK. 16, Tờ bản đồ số 1 Hộ 3 Chợ Lớn -An Đông tọa lạc tại số 68B (Trệt + lầu 1) Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

1.2. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số BK. 16, tờ bản đồ số 1 Hộ 3 Chợ Lớn -An Đông tọa lạc tại số 68A (Trệt + gác lửng) Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

1.3. Căn nhà số 68A Lầu 1,  Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hố Chí Minh.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 27.533.144.150 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi ba triệu một trăm bốn mươi bốn ngàn một trăm năm đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á; Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162) hoặc 0909238789 (Anh Hải).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh