THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày nhập : 12/03/2019 14:03
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Hội sở có tài sản thế chấp của khách hàng vay đang được Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Quyết định thi hành án số 1259/QĐ-CCTHADS ngày 13/04/2017 với một số thông tin chính như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 199 đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2761/2007/GCN-UB ngày 23/11/2007 do Ủy ban Nhân dân Quận 3 cấp cho ông Trần Văn Nhân và bà Nguyễn Ngọc Phượng.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 21.670.450.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB, số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Các thông tin khác được nêu chi tiết tại Thông báo về việc đấu giá tài sản số 48/TB-CTHADS ngày 08/03/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm thông báo này)

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB, số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0924.833.314.
 
Trân trọng thông báo.”

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh