THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN
Ngày nhập : 08/08/2019 17:05
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :
 
 
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 163.471.383.950 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm tám mươi ba ngàn chín trăm năm mươi đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á; Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162) hoặc 0909238789 (Anh Hải).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh