THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày nhập : 01/07/2019 14:32
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :

1.1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 934, 935 tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Tân Túc (nay là Thị trấn Tân Túc), huyện Bình Chánh, Thành phố Hố Chí Minh.

1.2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 932, 933 tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Tân Túc (nay là Thị trấn Tân Túc), huyện Bình Chánh, Thành phố Hố Chí Minh.

1.3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 930, 931 tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Tân Túc (nay là Thị trấn Tân Túc), huyện Bình Chánh, Thành phố Hố Chí Minh.

1.4. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 251, 252 tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại xã Tân Túc (nay là Thị trấn Tân Túc), huyện Bình Chánh, Thành phố Hố Chí Minh.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.098.261.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm chín mươi tám triệu hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á; Địa chỉ: 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Đấu giá tài sản Đông Nam Á; Địa chỉ: 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh