THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày nhập : 15/03/2019 16:04
Hiện tại Chi nhánh Bình Dương đang phối hợp cùng đại diện của chủ TSTC tiến hành xử lý bán tài sản thế chấp để thanh toán nợ vay cho Ngân hàng, thông tin tài sản rao bán như sau :
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh