Khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD trong 7 tháng
Ngày nhập : 29/07/2021 16:09
Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD kể cả dầu thô.
 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng song mức độ tăng giảm nhẹ so với 6 tháng.

Cụ thể, xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt 135,8 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 135 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ, chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt 120,9 tỷ USD, tăng 37,6% so cùng kỳ và chiếm 64,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Như vậy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 14,1 tỷ USD không kể dầu thô.

(Nguồn: Tạp chí tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh