2,1 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2022
Ngày nhập : 28/01/2022 16:45
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tính từ đầu năm đến ngày 20/1, Việt Nam thu hút được 2,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.
 

Cụ thể, Việt Nam thu hút được 103 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 388 triệu USD, tăng 2,2 lần về số dự án so với cùng kỳ, giảm trên 70% số vốn đăng ký so với thời điểm tháng 1/2021; vốn tăng thêm của các dự án điều chỉnh đạt 1,27 tỷ USD, tăng gấp 2,69 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 206 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị vốn góp đạt 443,5 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký mới trong tháng 1/2022 tuy giảm so với cùng kỳ do không có nhiều dự án quy mô lớn, song số lượng dự án đầu tư mới lại tăng mạnh (gấp gần 2,2 lần cùng kỳ). Tính đến 20/1/2022, số vốn thực hiện của dự án FDI trong tháng 1/2022 ước đạt trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng đầu năm 2022, đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào vào 15 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Singapore tiếp tục là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư và Việt Nam đạt gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước; tiếp đó là Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD... Trên cả nước có 30 tỉnh, thành phố có dự án FDI triển khai; Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 448 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 29,9 lần so với cùng kỳ năm 2021...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây được cho là tín hiệu vui, thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế từ cuối năm 2021 được duy trì khi tính cả năm 2021 Việt Nam đã thu hút được 31,15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng của đại dịch COVID-19, tăng 9,2% so với năm 2020. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn rất tích cực.

                                                                                                 (Nguồn: Tạp Chí Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh